Szkoła

Kierunki kształcenia

3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła dla osób którzy zakończyli edukację na poziomie 8- szkoły podstawowej lub gimnazjum i chcą zdobyć wykształcenie ponadgimnazjalne nie rezygnując z pracy.

W obecnych czasach ukończenie szkoły średniej i uzyskanie świadectwa maturalnego ma bardzo duże znaczenie. Daje możliwość dalszego kształcenia i zdobycia lepszej pracy.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela - dwa razy w miesiącu).
O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla oraz 2 zdjęcia.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Przyjmuje do klasy drugiej wszystkich absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Szkoła dla osób, którzy ukończyli zasadnicza szkołę zawodową i chcą zdobyć wykształcenie średnie oraz zdać egzamin maturalny. Nauka w tej szkole trwa 2-lata
i daje możliwość otwarcia się najdalsze kształcenie.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela - dwa razy w miesiącu). O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz 2 zdjęcia.

3-letnie uzupełniające Technikum Zawodowe dla Dorosłych

kształci w zawodach:
- Technik Kucharz
- Technik technologii żywności

Szkoła ta jest dla osób którzy ukończyli Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną i chcą kontynuować naukę w branży gastronomicznej i zdać egzamin maturalny oraz zdobyć tytuł technika. Kończąc tą szkołę słuchacze otwierają sobie drogę do lepszej pracy i możliwość dalszego kształcenia.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela- dwa razy w miesiącu). O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla oraz 2 zdjęcia.Zobacz również: 2-Policealna Szkoła Gastronomiczna na www.szkolagastronomiczna.pl